Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, od 16 marca br. prezentujemy na Polskim Serwerze Prawa wybór aktów prawnych Unii Europejskiej. Udostępniamy naszym Użytkownikom spisy treści dwóch periodyków UE: Dziennika Urzędowego UE serii L - wydanie polskie oraz Dziennika Urzędowego UE serii C - wydanie polskie. Zawartość obejmuje informację z publikatorów opublikowaną w ciągu minionych 4 tygodni. Będziemy ją aktualizować co tydzień.

W przypadku serii L, oprócz spisu treści Dziennika Urzędowego, zamieszczamy także teksty aktów prawnych.

Chcemy także zwrócić Państwa uwagę na wzbogacenie działu "Informacja prawna" o pozycję koszty i opłaty sądowe. Zamieszczamy tam listę aktów prawnych związanych z tymi kwestiami oraz ujednolicone teksty do najważniejszych przepisów.

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo te zmiany z zadowoleniem. Wkrótce wprowadzimy dalsze uzupełnienia: przede wszystkim adresy i telefony wydziałów w bazie adresowej sądów.

Zapraszamy do korzystania z zawartości Polskiego Serwera Prawa i dzielenia się z nami swoimi uwagami.