Do składu Rady powołano partnera Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy – mec. Rafała Ziębę wraz z byłym Ministrem Skarbu Państwa – Aleksandrem Gradem (obecnie prezesem PGE Energia Jądrowa 1).

Mec. Rafał Zięba jest adwokatem specjalizującym się w prawie rynków kapitałowych i finansowych. Od kilkunastu lat reprezentuje spółki w procesach sądowych i arbitrażowych.

Rafał Zięba