W dniu 19 grudnia 2013 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy mPay S.A., powołano nowy skład rady nadzorczej, której członkiem został m.in. Michał Bieniak.

Michał Bieniak jest adwokatem specjalizującym się od kilkunastu lat w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Ponadto doradza w zakresie prawa dotyczącego nowoczesnych technologii i telekomunikacji, w tym elektronicznych usług płatniczych. Jest zastępcą Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Przewodniczącym Komisji ds. Regulaminów i Procedur ORA w Warszawie oraz Przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

mPay S.A. jest spółką notowaną na NewConnect, alternatywnym rynku akcji GPW. Spółka opracowała i rozwija usługi płatności mobilnych, które pozwalają na realizację i rozliczanie płatności dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego (tzw. m-płatności). Strategicznym celem mPay S.A. jest ustanowienie standardu w zakresie płatności mobilnych na rynku masowym w Polsce poprzez zaoferowanie użytkownikom m-płatności uniwersalnego, łatwego i bezpiecznego w użyciu instrumentu płatniczego przy współpracy z operatorami telefonii komórkowej oraz wybranymi bankami.

Michał Bieniak