Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, który został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie w powyższych postępowaniach pełnomocnikami mogą być tylko rzecznicy patentowi lub osoby świadczące usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 221). Zgodnie z projektem do tego grona mają dołączyć adwokaci i radcy prawni, którzy w 2015 r. zyskali możliwość reprezentowania stron w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych (obecnie obowiązujący art. 236 ust. 11 ustawy z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

Jak przekonują autorzy uzasadnienia projektu ustawy, ograniczony dostęp do pomocy profesjonalnych pełnomocników zajmujących się prawem własności przemysłowej w Polsce, ze względu na stosunkowo małą liczbę rzeczników patentowych (ok. 900 osób), stanowi utrudnienie zgłaszania i utrzymywania ochrony tych praw. Przemawia to za poszerzeniem uprawnień adwokatów i radców prawnych, którzy już obecnie mogą reprezentować klientów w sprawach związanych ze zgłaszaniem i ochroną znaków towarowych. Podobne rozwiązania funkcjonują również w innych krajach europejskich, np. w Królestwie Niderlandów, w niektórych landach niemieckich czy w Danii, gdzie zawód rzecznika patentowego jest współdzielony z zawodem adwokata.

Omawiane zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.