Informację przekazano w przeddzień Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii. W uzasadnieniu podkreślono, że Bodnar sprawuje merytoryczny nadzór nad Programem Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach którego doprowadził do wyroku Trybunału w Strasburgu z 3 maja 2007 r. "stwierdzającego niezgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka zakazu Parady równości w Warszawie w 2005 r".
Nagroda Tolerancji od 2006 r. jest wręczana w Niemczech, Francji, Polsce i Hiszpanii osobom prywatnym oraz organizacjom w uznaniu ich działań antyhomofobicznych i przeciwstawiających się mowie nienawiści w Europie.
Polskimi laureatami i laureatkami nagrody w ubiegłych latach zostali: Kazimierz Kutz, Piotr Pacewicz, Marzanna Pogorzelska, prof. Zbigniew Hołda, Izabela Jaruga–Nowacka.
Polska Nagroda Tolerancji przyznawana jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii. (PAP)