Rozporządzenie ws. wykazu robót budowlanych opublikowane
 

7 grudnia br. opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1372). Rozporządzenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, która wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 2c p.z.p. (który wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.) i zawiera wykaz robót budowlanych wraz z komentarzem i przyporządkowane im kody CPV. Wykaz jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.

Anna Stańczuk
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP