- Wiem, że pojawiły się postulaty całkowitej likwidacji Karty Nauczyciela, ale uważam, że są to postulaty, które nie biorą pod uwagę specyfiki zawodu. Jest wiele zawodów, które mają swoje przepisy szczegółowe regulujące warunki pracy: sędziów, policjantów, strażaków i wielu, wielu innych zawodów. Nauczyciele też mają specyficzny zawód i trudno ich tylko i wyłącznie traktować jako pracownika sfery przedsiębiorczości czy przemysłu i wydaje mi się – i jest to przekonanie zdecydowanej większości kierownictwa ministerstwa i rządu – że powinny być jednak jakieś reguły prawne, które dookreślą funkcjonowanie tego zawodu – mówił minister Dariusz Piontkowski podczas posiedzenia senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu.

Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli>>

Dyscyplinarki w pierwszej kolejności

– Chcemy rozmawiać o tym, czy te rozwiązania związane z awansem zawodowym nauczycieli, oceną nauczycieli, systemem wynagradzania są najbardziej optymalne. W najbliższych kilku miesiącach chcemy rozmawiać m.in. ze związkami zawodowymi, korporacjami samorządowymi o tych elementach, pokazując różne możliwe rozwiązania, słuchając także głosów, a potem przygotowując projekty zmian legislacyjnych – podkreślił minister Dariusz Piontkowski.

 

 

Szef MEN zapowiedział, że zespół złożony z przedstawicieli resortu, samorządowców i związkowców w pierwszej kolejności zajmie się zmianami przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych. 
- Chcielibyśmy nie tylko do tych zapisów podejść, ale mamy kilkadziesiąt wręcz różnych uwag dotyczących całego systemu postępowania dyscyplinarnego i temu chcielibyśmy poświęcić to najbliższe posiedzenie, aby być może szybką nowelizacją spróbować coś zmienić, albo umieścić to w takiej dużej nowelizacji, która pojawi się w końcu tego roku lub na początku następnego - mówił Piontkowski.