Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie do systemu oświaty nowych zawodów:

  1. administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej;
  2. animator rynku książki – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej;
  3. operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia;
  4. operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten zastąpi dotychczasowy zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej;
  5.  pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  6. technik animacji filmowej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej;
  7. technik aranżacji wnętrz – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum;
  8. technik gospodarki odpadami – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami nauczanego w branżowej szkole I stopnia);
  9. technik przemysłu drzewnego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia; absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej również będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia).

 

Kształcenie w zakresie w zakresie tych zawodów będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. W związku z wprowadzeniem nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, projektowane rozporządzenie przewiduje również zmiany w zakresie nazwy „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska” oraz zmiany nazwy „branża poligraficzna” na „branża poligraficzno-księgarska”, a także przeniesienie zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej” (na wnioski właściwych ministrów).

Czytaj w LEX: Ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego >>>

Czytaj w LEX: Nagrody nauczycielskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze >>>