Związek Nauczycielstwa Polskiego w lutym br. przeprowadził badanie ankietowe dotyczące wpływu zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenie nauczycieli. W badaniu wzięło udział ponad 12 tys. respondentów. 47,2 proc. wskazało, że ich wynagrodzenie za styczeń (bez godzin ponadwymiarowych) uległo zmniejszeniu w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. W większości nie otrzymali oni zwrotu utraconego wynagrodzenia (33,2 proc.).

Minister: Wyrównanie pensji nauczycieli w ciągu kilku dni>>

 

Mniejsze wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

W styczniu uległo również zmniejszeniu wynagrodzenie nauczycieli za jedną godzinę ponadwymiarową – tak wskazało 40,1 proc. respondentów. W przypadku wynagrodzenia za luty (bez godzin ponadwymiarowych) odsetek badanych, których wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wyniósł 38,1 proc.

Najgorzej na zmianach wyszli pedagodzy zatrudnieni w więcej niż jednej szkole 77,1 proc. nauczycieli uczestniczących w badaniu – w styczniu otrzymało niższe wynagrodzenie, natomiast w lutym – 58,2 proc. W przypadku wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową 47 proc. otrzymało niższą stawkę. Nauczyciele otrzymali także zmniejszone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Połączenie ograniczenia możliwości zmniejszania zaliczki na podatek tylko i wyłącznie do jednego stosunku pracy z pozbawieniem pracowników przez tzw. Polski Ład prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku zaskutkowało tym, iż wynagrodzenia wypłacone przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na początku stycznia 2022 r. były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie w odniesieniu do wynagrodzeń z grudnia 2021 r. Niższe wynagrodzenie otrzymali również ci pracownicy systemu oświaty, którzy w ogóle nie złożyli oświadczenia PIT-2.

  

Dopłata do przepracowanych godzin

W informacji podano dwa przykłady pasków wynagrodzeń.  - Z jednego wynika, że za 14 godzin ponadwymiarowych nauczycielka powinna otrzymać 755 zł - z tej kwoty potrącono 703 zł, co oznacza 52 zł wynagrodzenia netto. W drugim przypadku, który do nas trafił, nauczyciel za godziny ponadwymiarowe powinien otrzymać 996 zł, ale w wyniku nowego systemu podatkowego potrącono mu 1148 zł. Musi więc dopłacić 162 zł - piszą związkowcy.

 

Związkowcy apelują do premiera o podwyżkę

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, polegających na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

- Pauperyzację zawodu nauczyciela pogłębiają nie tylko dysfunkcyjne rozwiązania nowego ładu podatkowego, ale również spadek realnej wartości wynagrodzenia, wysoka inflacja oraz zamrożenie wynagrodzeń nauczycieli od 2020 roku. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie w pilnym trybie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia 2022 r. Należy przy tym podkreślić, że pracownicy oświaty stoją przed nowymi wyzwaniami i zwiększonymi obowiązkami - podkreślają w liście.