Wśród polskich absolwentów wyższych uczelni dominują kobiety - kończy je 72 proc. młodych Polek i tylko 39 proc. mężczyzn. Nie zapowiada się, by te proporcje miały się szybko zmienić. 

"15-latki są generalnie ambitniejsze niż chłopcy, jeśli chodzi o plany zawodowe (...) Różnica między płciami była szczególnie duża w Grecji i Polsce'' - konkludują eksperci OECD. Autorzy raportu prognozują, że w Polsce będzie wkrótce najwięcej absolwentów studiów wyższych na świecie. Więcej>>