Gazeta przytacza dane opublikowane w raporcie Education at Glance 2012, przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nauczyciel szkoły podstawowej przy tablicy spędza rocznie 502 godziny, co przy 186 dniach pracy daje około 162 minut - nieco ponad trzy i pół godziny lekcyjne dziennie. Nauczyciel w Rosji ma średnio pięć lekcji dziennie, w Niemczech 5,5. Hiszpański nauczyciel pracuje średnio prawie siedem godzin, a amerykański osiem.
Jeszcze gorzej wygląda kwestia dostępności dla uczniów - według raportu nauczyciel podstawówki jest dostępny przez 12 minut po skończeniu lekcji. 
Nad określeniem rzeczywistego czasu pracy polskich pedagogów pracuje także IBE. Wyniki mają zostać opublikowane w marcu przyszłego roku. Więcej>>