W trakcie zorganizowanego we wtorek 30 września br. spotkania dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, możliwościach szybkiego uzyskania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy i sposobach włączenia się pracodawców w system kształcenia zawodowego.
Czytaj także: Szefowa MEN: technika mają dawać solidne wykształcenie i zawód>>>

Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Hutą Celsa, Starostwem Powiatowym w Ostrowcu i Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty dotyczące współpracy Huty Celsa ze szkołami zawodowymi Ostrowca Świętokrzyskiego. Współpraca ta będzie obejmować m. in. włączenie się Huty Celsa w opracowanie programów nauczania dla zawodów i realizację praktycznej nauki zawodu.

Polecamy: sesja poświęcona kształceniu zawodowemu oraz dostosowaniu edukacji do rynku pracy będzie jednym z elementów Kongresu Edukacja i Rozwój: http://kongres-edukacja.pl/program_kongresu,5,p,2.html>>>