Rok 2016 ma być kolejnym z tą samą kwotą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Przewiduje to ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawy okołobudżetowej), której projektem zajmował się we wtorek Sejm.
Zaproponowano również, aby w roku 2016, analogicznie jak w roku 2015, wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekty były przedmiotem prac posłów w komisjach. Zaproponowali oni przesunięcie daty wejścia w życie proponowanych zmian. Posłowie zdecydowali, że projekt ponownie powinien trafić do prac w Komisji Finansów Publicznych.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli bez podwyżek w 2016 r.>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł