- Znowelizowana ustawa  o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie  6 stycznia 2015 r., wprowadziła dla spółek zarządzających strefami nowe zadanie dotyczące podejmowania działań zmierzających do powstawania klajstrów, w tym edukacyjnych. - Kastry mają  łączyć potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.
Zarząd strefy podjął  takie działania i utworzył klaster edukacyjny, który skupia firmy, szkoły zawodowe oraz samorządy,  a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego, takie jak izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, kuratoria oświaty, inkubatory przedsiębiorczości itp.
- Na współpracę wszystkich podmiotów  w kastrze patrzymy przez pryzmat naszych przedsiębiorców. Zwracamy uwagę na jakie zawody, kwalifikacje, umiejętności jest wśród nich zapotrzebowanie. Obecnie powstaje wiele technologii, które wymuszają powstanie nowych zawodów, których jeszcze nie ma, ale które musimy kreować, aby przedsiębiorcy mogli się rozwijać.
Przedsiębiorcy sami chcą często sfinansować praktyki uczniów, ale wykaz zawodów utrudnia ten nabór. Eksperci sugerują, by szkoła była bardziej elastyczna w doborze zawodów i kwalifikacji.

Włodzimierz Kaleta

Rady kompetencji pomogą zreformować szkolnictwo zawodowe>>