Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie szóstych klas nie będą już pisali sprawdzianu. Według resortu oświaty test był zbędny, ponieważ gimnazja i tak - co do zasady - nie biorą go pod uwagę przy rekrutacji. Poziom zdobytych w podstawówce umiejętności pomogą ocenić testy diagnostyczne, które od 2017/2018 roku przygotowywać będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna - ich wyniki wykorzystywane będą także przy ocenie Edukacyjnej Wartości Dodanej.
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia, które dostosowuje przepisy wykonawcze do nowych regulacji. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego nie będzie już zawierało wzmianki o sprawdzianie.
Po reformie edukacji uczniowie będą pisać jeden egzamin, kończąc podstawówkę. Egzamin ósmoklasisty napiszą z polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu.
Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223).

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów