Weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 623).
Nowelizacja dostosowuje druki wykorzystywane w szkołach artystycznych do znowelizowanych przepisów dotyczących ramowych planów nauczania. Do wzorów świadectw dla uczniów, którzy zaczęli naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 dodano rubrykę: inne zajęcia edukacyjne.

RPO: szkoła artystyczna także dla ucznia ze specjalnymi potrzebami>>

Pozwoli to uwzględnić w dokumencie wszystkie przedmioty obecnie nauczane w placówkach artystycznych. Rozporządzenie wprowadza również nowy wzór świadectwa dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem.
Dzięki nowym przepisom świadectwa dostaną także uczniowie, którzy nie zaliczyli ostatniej klasy szkoły kończącej się egzaminem dyplomowym. Podejmą oni naukę w szkole powszechnej lub powtórzą niezaliczony rok.