Dopisanie asystentów do rozporządzenia określającego wynagrodzenie pracowników samorządowych od dawna postuluje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy występowali już w tej sprawie do resortu pracy, jednak ten odmówił, argumentując, że sprawa wykracza poza jego kompetencje, ponieważ status asystenta reguluje ustawa o systmie oświaty, a nie Kodeks pracy.

ZNP: pensję asystenta nauczyciela powinno określać rozporządzenie>>

ZNP ripostował, że już same przepisy oświatowe określają, że asystenta zatrudnia się na zasadach Kodeksu pracy, a zatem w przypadky szkół prowadzonych przez jednostki samorządu, jego zarobki powinno regulować rozporządzenie.
Rzecznik praw obywatelskich częściowo podziela argumentację związkowców. W swoim wystąpieniu zauważa, że przepisy dotyczące praw i obowiązków są niespójne i niedokładnie wskazują, jaki status ma ta kategoria pracowników. Z tych powodów RPO prosi resort edukacji o wyjaśnienia i przygotowanie ewentulanych zmian. Pełna treść wystąpienia>>

Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor>>