W wystąpieniu rzecznik podkreśla, że oceny demotywują.
"Jedynie służą porównywaniu uczniów ze sobą. W przypadku dzieci mających trudności w uczeniu się może to hamować ich motywację i wręcz być źródłem ich bezradności. Pojawiają się też sugestie, że cyfrowy system oceniania może osłabiać głębsze myślenie i kreatywność dziecka oraz budzić u niego poczucie zagrożenia." - pisze RPD.

 Prof. Blikle: tradycyjne stopnie zniechęcają do nauki>>

Jego zdaniem stopnie powinny wskazywać uczniowi, co robi dobrze, a co źle, czyli mieć formę oceniania kształtującego.
"Wykształci to u dziecka większe poczucie własnej wartości, zaangażowanie w proces uczenia się, samodzielności, jak również nauczy je odpowiedzialności" - argumentuje i prosi posłów o wprowadzenie zmian do projektu noweli ustawy o systemie oświaty.

Chmurki i słoneczka zostają. Ocena opisowa nie będzie obowiązkowa>>