Dzieci z autyzmem, ze względu na skłonność do sztywnych, stereotypowych zachowań, mogą przejawiać problemy z uczeniem się nowych rzeczy, z zabawą nowymi zabawkami czy z kontaktem z nowymi osobami. Nie należy zostawiać ich z prośbą o samodzielne wykonanie zadania – najprawdopodobniej nie zostanie ono bowiem dokończone, a dziecko będzie jedynie stereotypowo powtarzać poszczególne czynności. Przy przekazywaniu polecenia (ale też uczeniu) należy podzielić zadania na mniejsze etapy. Niezwykle ważne jest staranne wyjaśnianie oczekiwań wobec dziecka. Warto je także zachęcać, aby w razie potrzeby poprosiło o powtórzenie niezrozumiałego polecenia. Najlepiej, gdy dziecko wie, że może pytać nawet wielokrotnie, dopóki nie zrozumie, a nauczyciel będzie cierpliwe odpowiadał na jego pytania.

"Edukacja włączająca – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty" - tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

Gdy dziecko nie reaguje na polecenie wydane całej grupie, trzeba zwrócić się do niego po imieniu i powtórzyć polecenie. Następnie sprawdzić, czy je zrozumiało, i poczekać, aż rozpocznie pracę, kontrolując, czy dobrze wykonuje zadanie. Przy każdym nowym zadaniu trzeba zwykle powtarzać polecenie – większość dzieci z autyzmem nie potrafi zastosować tego, czego nauczyły się w jednej sytuacji, do innej. Przykładowo dziecko może wiedzieć, że należy zapinać wszystkie guziki koszuli, ale nie odniesie tego już do zapinanego sweterka. Przy jego zakładaniu trzeba więc powiedzieć, że i sweter dziecko ma zapiąć na wszystkie guziki (podobnie dziecko może uznać, że potrafi układać puzzle – ale tylko te, które ma w domu, czy nawet rysować człowieka, ale tylko na gładkiej kartce, bo jest przekonane, że nie będzie potrafiło tego zrobić na kartce w kratkę).

Przedszkolaka z autyzmem trzeba uprzedzić o wszystkich zmianach w planie dnia>>

Wszelkie nietypowe zainteresowania dziecka (zabawa tylko dinozaurami, obsesyjne zainteresowanie kosmosem) warto wykorzystać w taki sposób, aby zmotywować je do pracy i podwyższyć akceptację ze strony grupy. Można na przykład zachęcić je do opowiedzenia rówieśnikom o kosmosie, a przynoszone przez nie do przedszkola gumowe dinozaury wykorzystać w zabawie.

Jest to fragment artykułu Małgorzaty Rękosiewicz "Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu", opublikowanego w kwartalniku "Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola" nr 3/2014>>