Jeżeli planowane są jakieś nietypowe wydarzenia (np. wycieczka, wyjście do teatru, pojawienie się nowej pani w przedszkolu), dziecko musi być o tym wcześniej poinformowane. Powinno także otrzymać konkretne informacje co do oczekiwanego zachowania.
Jeśli u dziecka zdarzają się wybuchy gniewu, należy unikać konfrontacji czy wyrażania zniecierpliwienia w stosunku do dziecka, ponieważ zwykle wywołują one jedynie opór i wzmagają złość. W zamian warto wycofać się, pozwolić dziecku ochłonąć, wyciszyć się.

"Edukacja włączająca – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty" - tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>


Posiadając wiedzę o kłopotach teorii umysłu dzieci z autyzmem, należy pamiętać także o stałym opisywaniu wprost przez nauczyciela jego oczekiwań i odczuwanych emocji, np. Inne dzieci boją się, kiedy rozrzucasz klocki, bo możesz przez przypadek w kogoś trafić. Nie rzucaj nimi.

Ekspert: szkoły muszą zapobiegać przemocy wobec dzieci z autyzmem>>

Już od pierwszych dni przebywania dzieci w przedszkolu warto wprowadzać obowiązujące zasady (np. sprzątamy po sobie, zakręcamy do końca wodę w kranie), przy czym jeśli w grupie znajduje się dziecko z autyzmem czy zespołem Aspergera, to takie zasady z jednej strony przynoszą mu duże
ukojenie emocjonalne, a z drugiej – o czym należy pamiętać – będą przez to dziecko przestrzegane niezwykle rygorystycznie, a każde odstępstwo od reguły będzie wzbudzało duży niepokój.

CKE opublikowała zadania dla uczniów z autyzmem>>

Jest to fragment artykułu Małgorzaty Rękosiewicz "Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu", opublikowanego w kwartalniku "Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola" nr 3/2014>>