Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

 

 

 

Egzamin bez wpływu na ocenę

Centralna Komisja Egzaminacyjna sugeruje, by szkoły przeprowadziły próbny egzamin w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

 

Wynik ma mieć charakter wyłącznie informacyjny. CKE podkreśla, że wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów jest nieuzasadnione. Komisja tłumaczy też, że egzamin może dotyczyć lektur, których jeszcze nie omówiono na lekcjach, co może negatywnie odbić się na wyniku ósmoklasisty.

 

Jest już termin egzaminu ósmoklasisty>>