Chodzi o nowelizację ustawy - Prawo oświatowe, którą w maju uchwalił Sejm, jednym z jej głównych celów jest doprecyzowanie zasad wyboru wyłanianych do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji związkowych. 

Podczas dyskusji nad projektem związkowcy zwracali uwagę, że brzmienie nowego przepisu należy doprecyzować, ponieważ w przeciwnym wypadku Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którego skład wchodzi Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), będą musiały wyłaniać wspólnego kandydata. Aby temu zapobiec, zaproponowano, by przepis nakazywał wyłanianie jednego przedstawiciela z poszczególnych organizacji reprezentatywnych. 

Sejm wprowadził poprawkę, choć nie do końca była ona zgodna z intencją związkowców. Wręcz przeciwnie - jak mówił nam Krzysztof Baszczyński - doprowadzić mogła do tego, że w posiedzeniach komisji w ogóle nie będą brali udziału przedstawiciele organizacji związkowych.

Na etapie prac w Senacie uwzględniono poprawkę, dzięki której, w skład komisji wejdzie m.in.: po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa. Poprawkę podczas dyskusji w komisjach zgodnie poparły zarówno MEN, jak i związki zawodowe. 

 

Nowelizacja wprowadza też tajność głosowania przedstawicieli rady pedagogicznej w sprawach dotyczących kadry kierowniczej szkoły.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>