- Jeżeli chodzi o poziom egzaminów obowiązkowych, to podobny wynik co w zeszłych latach - ocenił Maciej Kopeć, wiceminister edukacji podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono wyniki egzaminów.

Zdawalność na stałym poziomie

Egzamin dojrzałości zdało 85,3 proc. absolwentów liceów, 10,4 proc. ma prawo do poprawki. Gorzej wypadła matura w technikach - zdało ją 69,6 proc. absolwentów, a 22,3 proc. ma prawo do poprawki.

W zeszłym roku egzamin zdało łącznie 78,5 proc. maturzystów - pozytywny wynik uzyskało 84,4 proc. absolwentów liceów i 67,9 proc. absolwentów techników.

Matematyka nie taka straszna

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów - średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych - 55 proc.

Egzamin z matematyki zdało natomiast 87 proc. maturzystów (średni wynik to 61 proc. na poziomie podstawowym, 37 na rozszerzonym).

W 2017 r. zdawalność egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym wynosiła 97 proc., a z matematyki 83 proc.

Języki obce na dobrym poziomie

Najczęściej wybieranym na maturze językiem był oczywiście angielski - zdało go 97 proc. abiturientów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 78 proc., na rozszerzonym - 63 proc.). W zeszłym roku zdawalność angielskiego wynosiła 93 proc.

Maturę z francuskiego zdało 99 proc. abiturientów, z hiszpańskiego – 97 proc., niemieckiego – 95 proc., rosyjskiego – 95 proc., włoskiego – 99 proc.

Poprawka w sierpniu

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej) może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, maturzysta musi złożyć do dyrektora swojej szkoły pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki. Termin to 10 lipca 2018 r.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>