Egzamin dojrzałości w 2018 r. zdało 85,3 proc. absolwentów liceów, 10,4 proc. ma prawo do poprawki. Gorzej wypadła matura w technikach - zdało ją 69,6 proc. absolwentów, a 22,3 proc. ma prawo do poprawki. W zeszłym roku egzamin zdało łącznie 78,5 proc. maturzystów - pozytywny wynik uzyskało 84,4 proc. absolwentów liceów i 67,9 proc. absolwentów techników.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów - średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych - 55 proc. Maturę matematyki zdało natomiast 87 proc. maturzystów (średni wynik to 61 proc. na poziomie podstawowym, 37 na rozszerzonym).

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej) może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. Egzaminy maturzyści będą zdawać we wtorek i środę.

Z danych CKE wynika, że chęć zdawania w sierpniu poprawkowego egzaminu pisemnego zadeklarowało ponad 54 tys. abiturientów - najwięcej, bo 48,4 tys. zamierza zdawać matematykę. Jeżeli chodzi o języki obce - język angielski będzie zdawać 3 tys. abiturientów. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 11 września.

Dyrektor CKE: Maturzysta musi opanować materiał, a nie arkusze z poprzednich lat>>


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>