Rozporządzenie ws. ramowych planów nauczania umożliwia dyrektorom szkół ponadpodstawowych wprowadzenie przedmiotu: język łaciński i kultury antyczna jako przedmiotu dodatkowego, obok filozofii, plastyki i muzyki. Stąd konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w rozporządzeniu o podstawie programowej.

 

Kształcenie ustawiczne również ze starą podstawą programową>>

   

Czytanie i podstawowe informacje

Jak wyjaśniają autorzy projektu, celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień.

 

 

 

- Podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji. Proponowana podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej - podkreślają autorzy projektu.