- Różnice są nadal zatrważające. Dzieci na wsiach mają dużo mniejszy dostęp do nauki języków obcych, a przez to osiągają dużo gorsze efekty na egzaminach. To w efekcie powoduje, że później starają się o gorszą i gorzej płatną pracę. W ubiegłym roku wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dzieci na wsiach i w małych miasteczkach były aż o jedną trzecią słabsze niż dzieci w dużych miastach. Nikt nam nie wmówi, że mieszkają tam mniej zdolne dzieci. To skutki systemowe, które wynikają ze złej organizacji nauki języków. Narodowy Program Nauczania Języków Obcych nadałby nauce języków obcych odpowiednią rangę i pomógł młodym ludziom w lepszym starcie na rynku pracy” – podkreśla prezes PASE, Jacek Członkowski.
Badanie opinii ponad 4 tysięcy rodziców oraz ponad 3 tysięcy nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego potwierdziło, że istnieje potrzeba stworzenia jednolitego programu nauczania języków.
„Proponujemy MEN utworzenie Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych i jednocześnie deklarujemy wszelką pomoc w opracowaniu strategii, wdrożeń i realizacji Programu. Konieczność stworzenia takiego Programu potwierdzają oczekiwania rodziców i nauczycieli języków obcych, wyrażone w naszym najnowszym badaniu. I rodzicie, i nauczyciele oczekują zmian, które pomogą lepiej kształcić dzieci, zwłaszcza na wsiach, by te nie czuły się gorsze tylko dlatego, że nie mają takiego dostępu do nauki jak dzieci w dużych miastach” – dodaje Jacek Członkowski.

Szkoła eksperymentalna lepiej sprawdzi kandydata>>

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł