MEN chce zmienić Kartę Nauczyciela tak, by nauczyciel oceniany był obowiązkowo raz na pięć lat, a nie - jak od 1 września 2018 r. wymaga tego przepis - co trzy. Może to być jednak problematyczne dla osób, które chcą dostawać dodatek za wyróżniającą pracę.

 

Ocena nauczyciela jednak co pięć lat>>

 

Dodatkowe pieniądze dla najlepszych

Na nowy dodatek będzie mógł liczyć nauczyciel dyplomowany, który otrzyma wyróżniającą ocenę pracy. Wymagać to będzie spełnienia 23 kryteriów określonych w rozporządzeniu o ocenianiu pedagogów.

 

 


 

Dodatek będzie wprowadzany stopniowo. MEN podaje, że od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane mają być w wysokości:

  • około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r;
  • około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r;
  • około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

 

Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka>>

 

Dodatek nadal na trzy lata

Resort edukacji uznał, że wydłużenie okresu, po którym ocena pracy jest obligatoryjna, ułatwi zaplanowanie procedury. Niemniej - chociaż pedagog będzie oceniany raz na pięć lat, to dodatek za wyróżniającą pracę nadal będzie wypłacany na okres trzyletni. Jednym z warunków nabycia prawa do dodatku będzie posiadanie wyróżniającej oceny pracy uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat pracy. Gdy ten czas upłynie, nauczyciel będzie musiał sam wystąpić o ocenę, by zachować prawo do świadczenia.

 


Zmienione zostały natomiast przepisy przejściowe zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, określające terminy dokonania oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach. Terminy te zostały wydłużone o 2 lata.

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>