Do Związku Powiatów Polskich docierają sygnały, że ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną dyrektorzy planują zawieszenie zajęć w wymienionych w tym przepisie podmiotach, na podstawie rozporządzenia z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jednakże nie istnieje aktualnie podstawa prawna do prowadzenia w takim przypadku nauczania zdalnego dla uczniów tego typu jednostek oświatowych.

Rząd konsultuje projekt ws. 500 zł dla nauczycieli>>

 

- Wnioskujemy  o  dodanie  przepisu umożliwiającego stosowanie przepisów powołanego rozporządzenia, w tym nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do jednostek systemu oświaty, których działalność została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów. W obowiązującym rozporządzeniu w §2a znajduje się katalog jednostek, które nie zostały objęte ograniczeniem funkcjonowania na gruncie powołanego rozporządzenia - piszą samorządowcy.