Wójt może do wykonywania swoich obowiązków w związku z SIO upoważnić pracownika lub pracowników urzędu lub kierownika czy pracowników jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.
„Nie zwalnia to jednak kierownika z uzyskania upoważnienia po przeprowadzeniu wymaganej procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO. Jest to konieczne z tego względu, że w SIO zarezerwowane są pewne czynności, które są wyłącznie w kompetencji kierownika, np. jest to występowanie z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia wydanego pracownikowi” – wyjaśnia nam resort. Więcej>>

Dostęp do SIO może uzyskać także pracownik placówki oświatowej>>