Projekt jest realizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (placówka Instytutu Psychologii Zdrowia) i ma za zadanie usprawnić system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Polega na przygotowaniu i przepilotowaniu kwestionariusza do oceny ryzyka występowania przemocy, który będą mogli wykorzystywać pracownicy placówek ochrony zdrowia oraz placówek oświatowych. Kwestionariusz ma pomóc w oszacowaniu poziomu zagrożenia przemocą domową oraz wskazać możliwe drogi postępowania (algorytm).

NIK: zmiany w Niebieskiej Karcie utrudniają ujawnianie przemocy w rodzinie>>

W przypadku pracowników oświaty "Niebieska Linia" poszukuje osób pracujących w szkołach, świetlicach, poradniach, innych placówkach oświatowych.Celem pilotażu jest przetestowanie narzędzia oraz wykluczenie ewentualnych błędów i naniesienie korekt przed wprowadzeniem go do powszechnego użytku.
Pilotaż rozpocznie się jednodniowym seminarium organizacyjnym, służącym wprowadzeniu w tematykę i objaśnieniu zasad stosowania narzędzia. Udział w seminarium jest obowiązkowy dla osób biorących udział w pilotażu. Spotkanie jest zaplanowane na 24 września (środa). Odbędzie się w Warszawie, od godziny 10:00 do godz. 15:00. Inicjatywa potrwa sześć miesięcy (do lutego 2015 r.).

NIK: zmiany w Niebieskiej Karcie utrudniają ujawnianie przemocy w rodzinie>>

Od kandydatów - poza wykonywaniem określonej profesji (pracownik ochrony zdrowia lub oświaty) oczekuje się zainteresowania tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeszkolenia w tym zakresie. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 września 2014 r.

Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce szkolnej>>