Na potrzebę zmian od dawna zwracała uwagę rzecznik praw obywatelskich. Według art. 73 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich umieszczenie m.in. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat 18. Jednak, zgodnie z art. 73 § 2 u. p. n., jeżeli nieletni ukończy lat 18 przed zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć na okres do zakończenia roku szkolnego przebywanie w zakładzie wychowawczym. Rzecznik uważa, że taki zapis godzi w zasadę wyrażoną w art. 70 Konstytucji, zgodnie z którym nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

MEN: kuratorzy kontrolują ośrodki wychowawcze>>

Resort sprawiedliwości obiecuje wprowadzenie zmian legislacyjnych.
""Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu obowiązku uzyskania zgody pełnoletniego nieletniego umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na przedłużenie okresu pobytu do czasu zakończenia roku szkolnego. Bez zgody nieletniego sąd rodzinny nie będzie mógł orzec o przedłużeniu pobytu nieletniego w tej placówce. Projektuje się również zawarcie regulacji przewidującej prawo do wyrażenia zgody na kontynuowanie nauki po ukończeniu 18 roku życia przez nieletnich umieszczonych w innych placówkach, o których mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich." - tłumaczy w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Prawny system postępowania z nieletnimi w PolscePolecamy: Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce>>