"Zwracam się do Pani Minister w imieniu jednej z najliczniejszych w Wielkiej Brytanii grup narodowych. Jesteśmy zaniepokojeni planowanym przez Pani rząd zmianami w systemie certyfikacji znajomości języków obcych na maturze w Wielkiej Brytanii. W ich wyniku uczniowie utracą możliwość ubiegania się o certyfikat A-level z języka polskiego” – pisze szefowa resortu edukacji w liście do swojej brytyjskiej odpowiedniczki Nicky Morgan.
Chodzi o pomysł zniesienia w Anglii, Walii i Irlandii Północnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (A-level Polish) - zmiany miałyby wejść w życie od 2018 r.

Polski zniknie z brytyjskiej matury>>

„W angielskim systemie edukacyjnym uczy się ponad 25 tys. polskich dzieci. Oprócz tego polska społeczność zorganizowała ponad sto szkół uzupełniających, prowadzących nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Piętnaście tysięcy polskich dzieci, które do nich uczęszczają, podejmują wielki dodatkowy wysiłek i poświęcają swój wolny czas, by utrzymać więź ze swoją pierwszą ojczyzną. Pozbawianie ich możliwości udokumentowania tej pracy spotkałoby się z wielkim rozczarowaniem” – dodaje Joanna Kluzik-Rostkowska i poprosiła o ponowne rozważenie celowości zmian. Pełna treść pisma>>

Powalczą o język polski na brytyjskiej maturze>>