"Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile." - tłumaczy MEN w komunikacie.
Do 8 marca swój udział mogą zgłaszać uczniowie, którzy chcą zostać wolontariuszami. Będą mogli wziąć udział w spotkaniach szkoleniowych w marcu i kwietniu, które odbędą się w Muzeum POLIN.
"Drugi sposób to zgłoszenie szkoły do udziału w samej akcji. Uczniowie w porozumieniu z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami mogą przygotować papierowe żonkile na lekcjach i rozdawać je w swojej miejscowości w dniu 19 kwietnia 2015. Termin zgłaszania szkół do akcji mija 31 marca. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel, który tym samym staje się lokalnym koordynatorem akcji. Każda zgłoszona szkoła otrzyma szablon żonkila wraz z instrukcją jego przygotowania oraz materiały informacyjne." - tłumaczy MEN. Pełna treść komunikatu>>

Ekspertka: empatia ważnym elementem nauczania o Holokauście>>