Program trwającej od 1 do 7 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie VIII Szkoły Letniej "Nauczanie o Holokauście" uwzględniał wykłady, warsztaty i dyskusje - z udziałem ekspertów - skierowane do nauczycieli, a także działaczy organizacji pozarządowych i instytucji kultury upowszechniających wiedzę o Zagładzie Żydów.
„Misją Szkoły Letniej +Nauczanie o Holokauście+ jest budowanie sprawiedliwego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa poprzez włączenie nauczania o Holokauście do polskiego systemu szkolnictwa oraz badanie i zachowanie przeszłości dla bezpiecznej przyszłości” – wyjaśniła w rozmowie z PAP koordynatorka szkoły Katarzyna Kopff-Muszyńska z Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiedzę dotyczącą nauczania o Zagładzie Żydów uczestnicy szkoły czerpali od wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, nauczycieli akademickich oraz współpracowników muzeów i miejsc pamięci. Byli wśród nich m.in. prof. Michael Berenbaum, prof. Jan Tomasz Gross, prof. Feliks Tych, prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, prof. Jonathan Webber, prof. Andrzej Żbikowski, dr Dariusz Libionka, dr Piotr Trojański i Robert Szuchta.

Jak wyjaśniła Kopff-Muszyńska, oprócz wykładów uznanych badaczy Holokaustu oraz wizyt studyjnych, m.in. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, sporym zainteresowaniem uczestników szkoły cieszyły się warsztaty poświęcone sztuce, fotografii i komiksowi w aspekcie wykorzystania różnych materiałów wizualnych podczas pracy z uczniami.

Kopff-Muszyńska zauważyła, że często młodzież nie potrafi rozmawiać o swoich uczuciach, wstydzi się je okazywać. „Jest niepewna swojej własnej tożsamości, co w konsekwencji utrudnia empatię wobec cierpienia osób spoza swojej grupy. Często uczniowie przyjmują postawę obronną, nie chcą słuchać o wydarzeniach, które burzą obraz ich grupy własnej, dyskusje na forum klasy przeradzają się w swoistą licytację i rywalizację cierpień, które spotkały Polaków i Żydów” – tłumaczyła ekspertka z Centrum Badań Holokaustu UJ.
Jak zauważyła, większość uczniów nie traktuje Zagłady Żydów polskich jako elementu historii swojego własnego kraju, nie dostrzega faktu, że podczas Holokaustu zginęły tysiące obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. „Bardzo trudno przychodzi im przyjęcie perspektywy obywatelskiej a nie narodowo-etnicznej w budowaniu poczucia własnej tożsamości, jak również tożsamości zbiorowej” – wyjaśniła Kopff-Muszyńska.
W jej opinii, edukacja o Holokauście musi opierać się nie tylko na wiedzy zaczerpniętej z rzetelnych źródeł historycznych, którą należy przekazywać wyważonym językiem, ale także na umiejętnym pobudzeniu uczniów do refleksji na temat ofiar Zagłady. „Wiedzieć nie znaczy automatycznie, że się coś rozumie i odczuwa, dlatego niezbędne jest, aby w procesie edukacji stworzyć takie sytuacje, w których uczniowie będą mogli odczuć empatię dla krzywdzonego człowieka” – podkreśliła koordynatorka szkoły. Wzbudzeniu empatii u uczniów – dodała – służy przede wszystkim poznawanie losów konkretnych świadków Holokaustu poprzez czytanie, słuchanie i oglądanie ich relacji, a także właściwe upamiętnianie żydowskich ofiar nazizmu.
„Bardzo ważne jest także wkomponowanie w proces dydaktyczny wizyt w miejscach pamięci, do których uczniowie muszą być wcześniej przygotowani i po odbyciu których musi znaleźć się miejsce na refleksję i odreagowanie stresu” – zaznaczyła Kopff-Muszyńska.
Szkoła Letnia "Nauczanie o Holokauście" jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i zagranicznych instytucji, m.in. Centrum Badań Holokaustu UJ, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Yad Vashem i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.
Wśród patronów medialnych przedsięwzięcia był portal historyczny www.dzieje.pl, prowadzony przez Polską Agencję Prasową i Muzeum Historii Polski.