W opublikowanym w czwartek oświadczeniu resort stwierdza, że uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po uwzględnieniu pierwszego warunku, mogą być włączani do oddziałów specjalnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

- Z uwagi na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, po raz pierwszy w przepisach prawa oświatowego nie określono dolnej granicy liczebności uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych - czytamy w komunikacie resortu.

Czytaj: Od 1 września duże zmiany w prawie oświatowym>>