W komentarzu opublikowanym w Systemie Informacji Prawnej LEX autorka przypomina, że z dniem 1 września 2017 roku szkoły podstawowe z sześcioletnich przekształcą się w ośmioletnie – absolwenci klas VI podejmą naukę w klasach VII, a gimnazja nie będą już prowadzić naboru nowych uczniów. Ten rodzaj szkół zniknie zupełnie z systemu we wrześniu 2019 r., kiedy to ostatni rocznik, który je ukończy, pójdzie do szkoły średniej jednocześnie z pierwszymi absolwentami VIII klasy podstawówki.

Główne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, wraz ze znowelizowaną ustawą z 7.09.1991 r. o systemie oświaty stanowi oś zreformowanego systemu edukacji. Wiecej>>

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami