Do 18 sierpnia uczniowie mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali - musieli złożyć oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj też: Rekrutacja do szkół ponadpodstwowych - do wtorku dokumenty >

Listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów są ogłaszane przez szkoły w środę 19 sierpnia, natomiast do czwartku 20 sierpnia kuratoria oświaty opublikują wykaz szkół, w których pozostały wolne miejsca.

W tym roku - ze względu na przesunięcie terminów egzaminu ósmoklasisty i postępowania rekrutacyjnego spowodowane przez epidemię - zrezygnowano z tradycyjnej rekrutacji uzupełniającej. O przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor danej placówki. On też ustala tryb składania prośby o przyjęcie.