- Jeśli ktoś chce poddać się takiemu egzaminowi – dziecko, rodzic dziecka – będzie miał taką potrzebę po to, żeby iść dalej, iść wyżej, to będzie oczywiście przystępował do egzaminu. Ale jest grono dzieci, które nie potrzebują takiego egzaminu. Jest to dodatkowy stres niepotrzebny dla dziecka, niepotrzebny dla rodziców, niepotrzebny dla nauczycieli i praca, która mogłaby być inaczej spożytkowana. Taki jest postulat państwa dyrektorów i to taki postulat, z którym wszyscy się zgadzali i jestem przekonany, że w całej Polsce spotka się z przychylnością  – powiedział na konferencji prasowej Czarnek. Zapowiedział, że na najbliższym kierownictwie ministerstwa edukacji i nauki tę propozycję podda pod dyskusję. "i będziemy szli właśnie w tym kierunku, czyli egzaminy ósmoklasistów w szkołach specjalnych dobrowolne, a nie obligatoryjne" – dodał.

W 2022 bez czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty>>

 

Egzamin ósmoklasisty jest obecnie trzydniowy: pierwszego dnia ósmoklasiści zdają egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z wybranego języka obcego nowożytnego, przy czym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W takiej formie – trzy dni, trzy egzaminy – egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do tego roku. Od roku szkolnego 2021/2022 r. egzamin ma trwać cztery dni – uczniowie będą zdawali także egzamin z przedmiotu do wyboru. W tej grupie znalazły się: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia.