- Bardzo dziękuję pani kurator za reakcję – zwrócił się do małopolskiej kurator Barbary Nowak, która apeluje, by młodzież nie oglądała inscenizacji "Dziadów" w krakowskim teatrze. - Nie wolno siedzieć cicho i milczeć w obliczu właśnie deformowania piękna i bezczeszczenia sztuki, kiedy prawda jest deformowana na skalę niespotykaną. Wystarczy włączyć telewizor na odpowiednie kanały i zobaczyć, jak wylatuje z ekranu kłamstwo, jak na dłoni. Nie będę cytował dzisiejszych wystąpień co niektórych polityków, tzw. polityków, a tak na prawdę kłamców, antypolskich kłamców – mówił Czarnek.

Czarnek: Młodzież musi wiedzieć, jakie procesy historyczne doprowadziły nas do dzisiejszej sytuacji>>

 

Wychowanie do dobra i piękna

- W czasach, kiedy dobro schodzi na plan dalszy, edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i, co najważniejsze, prawdy jawi się jako zadanie naczelne. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie postawimy na edukację klasyczną, na rozwój edukacji klasycznej, nie postawimy na wychowanie młodych pokoleń właśnie w tym duchu, to je stracimy, straci je Polska. Dziś jest czerwone światło, ono już się zapaliło, my je już widzimy – podkreślił minister. - Dlatego tu się spotykamy, dlatego tu będziemy wymieniać nasze argumenty, tu będziemy dyskutować o tym, co nazywamy edukacją klasyczną – dodał, życząc uczestnikom kongresu owocnych obrad.

 

Na briefingu minister edukacji i nauki wskazał, że edukacja klasyczna jest głównym z punktów realizowanej polityki oświatowej.

- W świecie, w którym tak naprawdę młodzi ludzie nie wiedzą już, co jest dobre, a co złe, edukacja klasyczna jawi się, jako rzeczywiście rozwiązanie wielu problemów – powiedział. Jak mówił, elementem wzmacniania edukacji klasycznej plus wszystkich działań podejmowanych w MEiN jest również konkurs retoryczny i olimpiada retoryczna.

- Co to jest retoryka? To sztuka dobrego, pięknego mówienia i argumentowania przy pomocy prawdziwych argumentów – tak można w skrócie powiedzieć. Wracamy zatem do tego, by zainteresować młodych ludzi, i są zainteresowani, retoryką. Po to ten konkurs, po to ta olimpiada – wyjaśnił.

Minister dziękuje za dobry konkurs

Podziękował lubelskiej kurator oświaty Teresie Misiuk i dr. Arturowi Mamcarz-Plisieckiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za zorganizowanie konkursu retorycznego i olimpiady retorycznej. - Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, ma charakter ogólnopolski. Składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego" – poinformowała Misiuk. Zaznaczyła, że liczba zgłoszeń do obecnej pierwszej edycji konkursu pokazała, że jest on odpowiedzą na oczekiwanie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Podała, że zgłosiły się 242 szkoły, a z tych szkół ponad 1800 uczniów. Wyraziła nadzieję, że w kolejnych latach, w kolejnych edycjach zainteresowanie konkursem będzie jeszcze większe.

- Retoryka to jest nie tylko powrót do klasyczności, do starożytności. Chciałbym powiedzieć, że retoryka, jako sztuka dobrego mówienia, pięknego mówienia, ale również porządnego, suwerennego, krytycznego myślenia, jest narzędziem bardzo nowoczesnym. Chciałbym to podkreślić – powiedział. - To jest nie tylko jakaś archeologia, że my wracamy do przeszłości i zachwycamy się przeszłością, która jest piękna i ciekawa, ale retoryka jest narzędziem dobrego mówienia i dobrego myślenia – zaznaczył.

- Dajemy młodzieży dobre narzędzie myślenia, mówienia, prezentowania i obrony własnego stanowiska i to jest w tym najważniejsze – podkreślił Mamcarz-Plisiecki.(ms/PAP)