Opublikowano Prawa oświatowego wniesioną przez posłów PiS. Zmiany mają określić status klas mundurowych w szkołach i zapewnić Ministerstwu Obrony Narodowej większy wpływ na ich organizowanie.

Nowe liceum ze wsparciem MON>>

 

Po klasie mundurowej łatwiej do wojska

Ustawa wprowadzi nowy rodzaj klas  - oddziały przygotowania wojskowego w wyliczeniu szkół ponadpodstawowych. Będzie to oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowany zgodnie z wytycznymi resortu obrony.

 

Czytaj w LEX: Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami >

 

Absolwenci szkół objętych nowymi rozwiązaniami będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto taką służbę odbędzie i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.

 

Zobacz w LEX: Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. >

 

Kontrola MON

Klasy wojskowe i policyjne już od dawna funkcjonują w niektórych liceach, ich istnienie nie ma natomiast odpowiedniego oparcia w przepisach. Jak tłumaczą autorzy projektu, MON nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób prowadzi się zajęcia w klasach mundurowych. W świetle obowiązującego prawa resort może oferować pewien zakres wsparcia (np. pomoc w realizacji zajęć, programy szkolenia młodzieży, szkolenie nauczycieli), ale nie może określać standardów i egzekwować ich spełnianie.

 

Czytaj w LEX: Czy można utworzyć oddział pierwszej klasy w branżowej szkole I stopnia specjalnej składający się z absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej? >

Po zmianach uprawnienia w tym zakresie przyzna MON ustawa, zasady uregulowane zostaną w rozporządzeniu. Autorzy projektu postulują również wyodrębnienie przedmiotu specjalistycznego: "edukacja wojskowa". Ich zdaniem umożliwi to zorganizowanie kształcenia klas mundurowych na wzór analogiczny do oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych. Teraz edukacja wojskowa jest częścią edukacji dla bezpieczeństwa, co utrudnia elastyczne kształtowanie programu.