Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej asystent rodziny ma za zadanie pomóc rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze. Do obowiązków koordynatora należy natomiast przede wszystkim przygotowywanie planu pomocy dziecku oraz organizowanie grup wsparcia.
Od stycznia samorządy muszą zatrudniać pracowników na tych stanowiskach i to nawet, jeśli nie uda się na ten cel pozyskać środków zewnętrznych. Skończył się właśnie trzyletni okres przejściowy, w którym pracownicy ci mogli, ale nie musieli być zatrudniani przez JST. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 5 stycznia 2014 r.

Gminy zatrudnią więcej asystentów rodzin>>