Asystenci pomagają rodzinom, które nie radzą sobie z codzienną egzystencją. Pomagają rodzicom rozwiązywać problemy wychowawcze, problemy socjalne czy psychologiczne. Motywują ich też do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zwolniony nauczyciel zostanie asystentem rodziny?>>

Do tej pory jeden asystent zajmował się 20 rodzinami, po zmianach ta liczba zmniejszy się do 15, co oznacza, że samorządy będą musiały zatrudnić nowych pracowników. Poszukiwane będą osoby z przygotowaniem psychologicznym lub pedagogicznym.

Broniarz: potrzebne są zmiany w kształceniu nauczycieli, a nie likwidacja Karty>>