W nowym unijnym budżecie MEN chce zarezerwować środki na program przekwalifikowania pedagogów (poszerzania kwalifikacji lub całkowitej zmiany zawodu) – ustaliła nieoficjalnie "GW". Pieniądze trafiłyby do samorządów gminnych na organizację kursów, szkoleń lub tworzenie nowych miejsc pracy.
Z kolei resort pracy wysłał już pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, by pomagali nauczycielom znaleźć miejsce na rynku pracy. Wskazano żłobki i nowy zawód – asystenta rodziny, który ma im pomagać w trudnych sytuacjach życiowych. Więcej>>