Sprawę opisuje "Dziennik Gazeta Prawna". RIO zakwestionowała wzór wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dofinansowania, w którym zobowiązywano właściciela do podania wykazu dzieci korzystających z opieki z wymienieniem ich imion, nazwisk, dat urodzenia oraz adresów. Według RIO dofinansowanie nie może zależeć również od tego, czy wniosek popiszą wszyscy rodzice uczęszczających do żłobka dzieci.

Polecamy: Rozstrzygnięto konkurs Maluch 2014