Wystąpienie dotyczyło zrozumienia inności dzieci ze spektrum autyzmu w środowisku przedszkola i szkoły.
- Pytanie, które stawiam każdego dnia sobie i swojemu zespołowi nauczycieli i pracowników brzmi – jak zrozumieć zachowanie dziecka z autyzmem, jak mu pomóc, jak bardzo musimy wyjść ze schematów własnego myślenia, aby nie interpretować tego, co widzimy, jako zachowania niegrzecznego, dziwacznego, przekornego – opowiadała o codziennej pracy z dziećmi z autyzmem pani dyrektor.
Mówili: bądź taka, ale nie chcieli dać mi narzędzi do stania się taką, a ja się starałam, jak mogłam, nie wiedząc o tym, że nie mam żadnych szans – to słowa Gunilli Gerland autorki książki "Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie", które przywołała Wanda Jabłońska, podkreślając, że konieczna jest właśnie zmiana myślenia i konieczność zauważenia w dzieciach z autyzmem osób, którym mamy obowiązek wyjaśniać świat w taki sposób, aby stał się on dla nich zrozumiały.

Neurobiologia wsparciem dla procesu nauczania>>

Jak podkreśliła ekspertka, najlepszym narzędziem do tak pojętej pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem jest postawa otwarta na różne zachowania. To ona pozwala dzieciom poczuć się bezpiecznie.
Wanda Agnieszka Jabłońska zwróciła również uwagę na bardzo istotny w procesie terapeutycznym osób z autyzmem fakt – przekonanie, że także one, jak my wszyscy, pragną odnieść sukces, mają swoje cele, marzenia i znów odwołała się do słów Gunilli Gerland: Miałam dwa pragnienia w życiu, zrozumieć sama siebie i móc być prawdziwym człowiekiem. Dlatego też działania terapeutyczne powinny obejmować – co mocno podkreśliła prelegentka w swym wystąpieniu  –  również w dużym stopniu wspieranie i wzmacnianie różnych aktywności uczniów.

Anna Jakubiec

Dowiedz się więcej z książki
Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł