W swoim wystąpieniu profesor zwrócił uwagę na podstawową dla efektywności procesu nauczania funkcję ludzkiego mózgu –zdolność do modyfikacji połączeń neuronalnych pod wpływem bodźców zewnętrznych. Dzięki tej plastyczności mózgu w ogóle możliwy jest proces nauczania, który – jak wskazuje profesor – obejmować powinien pewną mocną bazę, stanowiącą punkt wyjścia do dalszego rozwoju i doskonalenia.
Jak podkreślił profesor Vetulani, niezwykle ważne dla osiągnięć dziecka jest odpowiednia i wczesna stymulacja rozwoju mózg:
- Inteligencja dziecka w wieku trzech lat jest tym większa, im większe jest zainteresowanie rodziców jego rozwojem. Ważny jest kontakt z dzieckiem, mówienie do niego, rozwijanie go. Profesor docenił pracę nauczycieli i podkreślił ich ogromną rolę w rozwoju każdego człowieka. Wskazał również, że wyniki edukacyjne uczniów i efektywność samego procesu nauczania mogłaby znacznie wzrosnąć, gdyby uczniowie mieli więcej lekcji wychowania fizycznego, edukacji artystycznej oraz przestrzeni do kontaktów społecznych z rówieśnikami, które to czynniki mają pozytywny wpływ na procesy neurorozwojowe.

Anna Jakubiec

Dobra kondycja fizyczna to lepsze wyniki w nauce>>