Egzamin z języka obcego rozpoczął się w czwartek o godz. 9. Trwał 90 minut; dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Opowiadanie lub przemówienie na egzaminie ósmoklasisty>>

 

Angielski najczęściej wybieranym językiem

Największa grupa ósmoklasistów - 95,7 proc. - wybrała język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki - wybrało go 3,8 proc. uczniów. Pozostałe języki - rosyjski, francuski, hiszpański i włoski wybrało łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Arkusz egzaminacyjny>>

 

 


Do egzaminu z pozostałych języków obcych - rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego - przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów. Deklarację dotycząca zdawania egzaminu z języka rosyjskiego złożyło 1,4 tys. uczniów. Egzamin z francuskiego ma pisać 100 uczniów, z hiszpańskiego - 99, a z włoskiego - 12 uczniów. Ósmoklasista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.(MS/PAP).