Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że tegoroczne egzaminy odbywają się w niezwykłych warunkach wymuszonych przez epidemię. Podziękowała dyrektorom i nauczycielom, którzy starali się, by egzaminy odbywały się w bezpiecznym warunkach, a także uczniom, którzy w ostatnich miesiącach przygotowywali się do egzaminów zdalnie. - To wielki wysiłek, dyrektorów, nauczycieli i uczniów - mówiła wiceminister edukacji.

We wtorek zaczyna się egzamin ósmoklasisty>>

 

Część egzaminów w domach

- Zwiększyła się liczba egzaminów w domach dla uczniów, którzy tego potrzebowali, mieli obniżoną odporność. Zespoły nadzorujące gościły u uczniów w domach - mówiła wiceminister Machałek.

Spośród ósmoklasistów jest 2,5 tys. uczniów cudzoziemców i dla nich też jest przygotowywany oddzielny arkusz. Była też możliwość przystąpienia do egzaminu za granicą, skorzystało z niej 5 uczniów.

- Zależy nam, aby w egzaminie ósmoklasisty każdy uczeń znalazł zadania odpowiednie dla siebie i mógł być oceniony w sposób właściwy dla jego umiejętności i możliwości. Stąd ta konieczność przygotowania odpowiedniej liczby arkuszy - wyjaśnił dyrektor CKE

 

 

Tematy do wyboru

Uczniowie mieli napisać tekst własny na jeden z tematów - można było napisać opowiadanie o spotkaniu z bohaterem lektury obowiązkowej. Trzeba było w nim opisać, czego bohater nauczył piszącego.

Drugi temat do wyboru brzmiał: "Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym". Pozostałe zadania to pytania do teksów - fragmentu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, drugi to fragment artykułu Małgorzaty Smoczyńskiej "Życie z pasją – instrukcja obsługi", opublikowanego w piśmie "Focus Coaching Extra".

Arkusz do pobrania>>