CKE przygotowała 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim oraz litewskim, a także 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych.

Etat plus druga szkoła, czyli na czarno w samorządowej instytucji>>

 

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Egzaminy odbywają się w tym roku według ściśle określonych wytycznych sanitarnych przygotowanych przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Głównym Inspektorem Sanitarnym. - Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreśliliśmy w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku czy obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów, a także narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający - tłumaczy resort edukacji. 

Dodaje, że każdy uczeń musi korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, takich jak długopis, ołówek, linijka czy cyrkiel. I apeluje, by uczniowie nie gromadzili się przed budynkiem szkoły przed rozpoczęciem i po zakończeniu egzaminu. O swoich wrażeniach z egzaminu najlepiej porozmawiać przez telefon lub za pośrednictwem komunikatora.

 

Wyniki w lipcu

Na napisanie egzaminu przewidziano: 120 minut na język polski, 100 minut na matematykę i 90 minut na język obcy. Ten czas może być wydłużony w przypadku tych uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Arkusze wykorzystane podczas tegorocznego egzaminu będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00. Zatem każdy chętny, nie tylko tegoroczni ósmoklasiści, będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę.

Trzeci dzień egzaminu to język obcy. Jak co roku najwięcej uczniów deklaruje chęć zdawania języka angielskiego. W tym roku to blisko 96 proc. zdających. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki (to niecałe 4 proc. uczniów). Pozostałe wybierane języki to francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Łącznie przystąpi do nich 0,5 proc. ósmoklasistów.

 

Wyniki zostaną przesłane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkół, tak aby oficjalnie ogłosić je 31 lipca. W tym dniu uczniowie dowiedzą się jak im poszło i otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.