- Korzystając z okazji, chciałem podziękować nauczycielom za to wszystko, co robią na rzecz edukacji obywatelskiej. Jako RPO staram się ich wspomagać, ale potrzeby w tym zakresie są ogromne, wręcz rosnące, biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się rzeczywistość - podkreśla dr Adam Bodnar w wystąpieniu skierowanym do pedagogów.

 

"Solidarność" wyśle do ministra kartki przypominające o podwyżkach>>

 

Przytłaczająca biurokracja

Jak zauważa RPO, do jego biura wpływa wiele skarg na reformę edukacji oraz związanym z nią nadmiernym obciążeniu pracą. Nauczyciele podnoszą, że muszą pracować w kilku miejscach, realizować obszerne podstawy programowe i nie mają czasu na idywidualną pracę z uczniem i własny rozwój.

 

 

 

- Podejmując akcje protestacyjne, nauczyciele walczą o godność swojego zawodu. Nie chodzi im tylko – co podkreślają na każdym kroku – o należną podwyżkę wynagrodzeń, ale i o obronę przed marginalizacją, lekceważeniem na tle innych grup zawodowych. Jest to też forma ich walki o lepsze funkcjonowanie całego systemu oświaty, troska o dobro uczniów - tłumaczy RPO - W tym trudnym dla oświaty czasie to właśnie nauczyciele są naszą – uczniów, rodziców, społeczeństwa – nadzieją i źródłem wiary w lepszą przyszłość. Powinniśmy o nich dbać. Moim zdaniem, jeśli weźmiemy pod uwagę potrzeby związane z pełną realizacją zawartych w Konstytucji praw do edukacji i rozwoju młodych ludzi, to nakłady na edukację, na naukę, na nauczycieli i modernizację szkolnictwa powinny się znaleźć na szczycie priorytetów państwa.